Khám phá màu sắc trong phim ảnh – MOVIES IN COLOR

Khám phá màu sắc trong phim là một trang web giới thiệu các bức ảnh tĩnh từ phim cùng các bảng màu tương ứng. Trang web được cập nhật hằng ngày bởi nhà thiết kế đồ họa có tên Roxy Radulescu. Thông qua trang web này, người xem sẽ nhận ra những mối quan hệ sâu sắc giữa màu sắc, điện ảnh và thiết kế sản xuất. Trang web thực sự là nơi truyền cảm hứng và là nơi để tìm hiểu cách phối màu trong những phim điện ảnh nổi tiếng.

“Ý tưởng của tôi bắt nguồn từ khi xem bộ phim Skyfall. Tôi đã từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh và ứng dụng màu sắc vào nội dung phim. Tôi muốn tìm hiểu những gì màu sắc tạo thành ảnh tĩnh và sau khi thực hiện bảng màu của phim Skyfall, tôi đã tiếp tục mở rộng cho các bộ phim khác. ” — Roxy Radulescu

moviescolor 1

moviescolor 2

moviescolor 3

moviescolor 4

moviescolor 5

moviescolor 6

moviescolor 7

moviescolor 8

moviescolor 9

moviescolor 8

moviescolor 9

moviescolor 10

moviescolor 11

moviescolor 12

moviescolor 13

moviescolor 14

moviescolor 15

moviescolor 16

moviescolor 17

moviescolor 18

moviescolor 19

moviescolor 20

TH Tổng hợp theo moviesincolor

0937 48 3969