Module 2: Phim quảng cáo cơ bản – Basic Cinema 4D

cinema-4d-images-17

1. Thời lượng: 30 giờ

2. Giới thiệu:

Chương trình học các thao tác cơ bản về tạo hình, light, camera, vật liệu, chuyển động, làm việc không gian 3D, hiệu ứng đặt biệt và rendering . . .trong Cinema 4D.

Môn học bao gồm 12 bài học, mỗi học viên sẽ được lý thuyết song song với thực hành ngay tại phòng máy, giảng viên phân tích lý thuyết ở đầu mỗi bài học, làm demo cho sinh viên sau đó hướng dẫn sinh viên làm bài tập tương tự ngay tại lớp và có bài tập về nhà kỹ xảo, hiệu ứng 3D cho quảng cáo và phim ảnh.

Kết thúc môn học, các nhóm sinh viên sẽ thực hiện dự án làm hiệu ứng cho một clip quảng cáo.

3. Nội dung môn học

Bài 1. TỔNG QUAN CINEMA 4D

1.Giao diện và công cụ trong Cinema 4d

2.Object Manager , Attribute Manager, Material Manager

3.Key và cách set key trong Cinema

4.Xây đựng cơ bản với Primitive Object

cinema-4d-images-17Bài 2: LIGHT, CAMERA, VẬT LIỆU VÀ RENDER

1. Camera và cách thiết lập Camera

a.Di chuyển camera theo spline

b.Depth camera trong Cinema

2. Vật liệu và cách edit vật liệu

a.Thiết lập vật liệu

b.Các loại vật liệu trong Cinema

3. Render trong Cinema 4D

Bài 3. LÀM VIỆC PRIMITIVE OBJECT VỚI NURBS

1.Lathe NURBS

2.Sweep NURBS

3.Extrude NURBS

4.Loft NURBS

5.Thực hành: Diễn hoạt logo Nike với Sweep NUTBS

6.Bài tập về nhà: Kết họp Trapcode Particular trong AE với các lệnh trong bài, hãy diễn hoạtt 5s cuối của quảng cáo trà Lipton

cinema-4d-images-29Bài 4: MAKE WATER TRONG C4D

1. Kỹ thuật Camera Mapping trong C4D

2. Spline mask

3. Metaball

4. Boole

5. Thực hành: Make Milk với metaball, compositing với picture

6. Bài tập về nhà: Dùng kỹ thuật camera mapping, hãy thực hiện 5s cuối cho sản phẩm sơn Nippon

cinema-4d-images-30Bài 5: KỸ THUẬT HALOGRAM TRONG C4D

1. Lệnh Array

2. Lệnh Atom Array

3. Lệnh Conect

4. Ánh sáng và vật liệu trong Halogram

5. Thực hành: Thiết kế một cảnh Halogram trong phim Prometheus

6. Bài tập về nhà: Tạo một đoạn ngắn diễn hoạt công nghệ cao (Halogram) trong quảng cáo sửa Dielac Alpha, kết họp vói AE

Bài 6: THIẾT KẾ TITLE HOLIDAY TRONG C4D

1. Lệnh Bend

2. Lệnh Twist

3. Lệnh Taper

4. Thực hành: Design Holiday title theo kiểu motion graphic

5. Bài tập về nhà: Kết họp Trapcode Form trong AE với các lệnh vừa học, hãy tạo một đoạn quảng cáo với Iphone

cinema-4d-images-32Bài 7: KỸ THUẬT LOW – POLYGON TRONG C4D

1. Lệnh Wind

2. Lệnh Formula

3. Lệnh Collision

5. Thưc hành: Tạo mặt biển với phương pháp giảm tải polygon trong motion graphic

6. Bài tập về nhà: Diễn hoạt cảnh đáy biển bằng kỹ thuật Low Polygon kết họp với Plexus để quảng cáo một intro logo Nike

cinema-4d-images-33Bài 8: ANIMATION CƠ BẢN VỚI JIGGLE VÀ BULGE

1. Lệnh Bulge

2. Lệnh Jiggle

a. Object

b. Force

c. Falloff

3. Squash & Stretch

4. Thực hành: Tạo một cảnh animation đơn giản cho quả ớt trong quảng cáo tương ớt

5. Bài tập về nhà: Animation quả cà chua cho đoạn cuối quảng cáo rau sạch, kết họp với trapcode trong AE.

cinema-4d-images-02Bài 9: TẠO DÒNG CHẢY SOCOLA CHO BÁNH

1.Texture nâng cao với Displacemnt

a.Noise

b.Effect

c.Sub polygon…

2. Lệnh Melt

a. Strength

b. Radius

c. Noise Sacle…

4. Thực hành: Tạo một cảnh animation cho Socola chảy

5. Bài tập về nhà: Model và animation Bánh kem, composite vào AE cho một đoạn quảng cáo bánh kem.

cinema-4d-images-34Bài 10: KỸ THUẬT CELL-RENDER TRONG CINEMA 4D

1.Render nâng cao với Cinema 4D

a.Cel-Renderer

b.Outline

c.Edges

2. Render Hightlight

3. Thưc hành: Thông báo thông số kỹ thuật cho Oto với kỹ thuật Cell Render

4. Bài tập về nhà: Kết họp kỹ thuật Cell Render và bộ hiệu ứng Trapcode và Plexus để quảng cáo một đoạn ngắn 10s cho Iphone

Bài 11: KỸ THUẬT SKETCH AND TOON

1. Type Outline

2. Type Outline

3. Shadding

4. Sketch Material

5. Thưc hành: Tạo city theo kỹ thuật Sketch and toon

6. Bài tập về nhà: Xậy dựng một đoạn xuất hiện son Nippon theo kỹ thuật Sketch and toon

Bài 12: ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN VẾ QUI TRÌNH QUẢNG CÁO

1. Ôn tập

2. Đố án kết môn

0937 48 3969