Module 1: Phim quảng cáo cơ bản – Basic Motion Graphic

motion-graphic-06

1. Thời lượng: 30 giờ

2. Giới thiệu:

Chương trình học từ các thao tác cơ bản thiết kế chuyển động, chuyển động Newton, làm việc không gian 3D, bố trí nguồn sáng, điều khiển Camera. Đồng thời các bạn sẽ được học khai thác các Plug-ins nổi tiếng như Red Giant, Newton, Element 3D, Optical Flares, Puppet và sử dụng After Effect Template trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo Motion Graphic.

Cuối môn học, học viên sẽ thực hiện các dự án phim Motion Graphic quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, xu hướng truyền thông …

3. Nội dung môn học

motion-graphic-05
Bài 1: Giới thiệu về Adobe After Effect

Bài 2: Thiết lập chuyển động cơ bản.

Bài 3: Các dạng Motion

Bài 4: Làm việc với Motion Editor

Bài 5: Hiệu ứng text

Bài 6: Các kỹ thuật Layer Mask

Bài 7: Không gian 3D và ánh sáng

Bài 8: Kỹ xảo đặt biệt

Bài 9: Thiết kế và sử dụng Motion Graphic Template

Bài 10: Phác thảo kịch bản phim và triển khai dự án Motion Graphic cơ bản

0937 48 3969