0937 48 39 69Lịch học

Photoshop trong 60 giây: Làm thế nào để sử dụng Adjustment Layers

Photoshop trong 60 giây: Làm thế nào để sử dụng Adjustment Layers

Adjustment Layers

Chào mừng bạn đến Photoshop của chúng tôi trong 60 Giây loạt, trong đó bạn có thể học kỹ năng Photoshop, tính năng hoặc kỹ thuật chỉ trong một phút!!

Các dấu hiệu của chỉnh sửa không phá hủy, Adjustment Layers thực sự có tất cả sức mạnh của điều chỉnh hình ảnh pha trộn với sự tiện lợi và lợi ích của Photoshop lớp. Bạn muốn xem cách họ làm việc? Chỉ mất một phút thôi!