Module 4: Quảng cáo nâng cao – Advanced Cinema 4D

cinema-4d-images-18

1. Thời lượng: 40 giờ

2. Giới thiệu:

Khóa bao gồm 16 Bài học, mỗi Bài học kéo dài trong 2,5h , mỗi học viên sẽ được vừa học vừa thực hành ngay tại chỗ và có bài tập về nhà. Khóa học sẽ đảm bảo cho học viên sau khi tốt nghiệp sẽ có đủ kiến thức về kỹ xảo,hiệu ứng 3D cho quảng cáo, phim.

Kết thúc khóa học, các nhóm sinh viên sẽ thực hiện dự án lảm hiệu ứng cho một clip quảng cáo.

Tất cả các bài tập về nhà đều phải được gửi cho giảng viên trước 18h00 của ngày trước Bài học tiếp theo.

3. Nội dung môn học:

cinema-4d-images-18Bài 1: KỸ THUẬT BREAKING OBJECT TRONG C4D

1. Lệnh Explosion

2. Lệnh Explosion FX

3. Lệnh Shatter

4. Thực hành: Tạo kính vỡ cho một đoạn phim

5. Bài tập về nhà: Kết họp với Trapcode Particular trong AE, hãy tạo một đoạn kỹ xảo ngắn đẻ quảng cáo Iphone

Bài 2: TÌM HIỂU VỀ DISPLACER

1. Object

2. Shading

a. Alpha

b. Luminance

3. Falloff

4. Thực hành: Make face với Displacer dể tạo đoạn intro Logo của Apple

5. Bài tập về nhà: Kết họp Cinema 4d với Trapcode và Plexus để tạo một đoạn xuất hiện của Logo Nike

cinema-4d-images-15Bài 3: TẠO LANDSCAPE VỚI DISPLACER

1.Set Point Value

2. Displacer nâng cao

a. Custom shading

b. Displacer Shading

3. Vật liệu và ánh sáng

4. Thực hành: Tạo đại dương với Diplacer

5. Bài tập về nhà: Tạo dại dương ở dạng Low Polygon kết họp Trapcode Form, Particular trong AE dể quảng cáo TV

cinema-4d-images-10Bài 4: TẠO MÂY TRONG C4D

1. Lệnh Matrix

2. Tìm hiểu về Pyrocluster

a. Age

b. Distancee

c. Shape

3. PyroCluster – VolumeTracer

4. Thực hành: Tạo một cảnh di chuyên trên mây với C4D

5. Bài tập về nhà: Thiết lập một cảnh xuất hiện của từ trên không

cinema-4d-images-23
Bài 5: PARTICLE TRONG CINEMA 4D

1. Emitter trong cinema 4D

2. Tương tác lực trong cinema 4D

a. Attractor

b. Deflector

c. Gravity

d. Wind

e. Rotation…

3. Thực hành: Tạo một cơn lóc xoáy với Particle

4. Bài tập về nhà: Tạo môt đoạn quảng cáo ngắn với nước được tạo ra bằng Particle

cinema-4d-images-31Bài 6: ỨNG DỤNG PLUGGING TRANSFORM TRONG CINEMA 4D

  • Tìm hiểu về pluggin Transform và những ứng dụng
  • Ứng dụng chuyển đổi đối tượng bằng transform
  • Thực hành: Diễn hoạt Logo Nike với kỹ thuật Tranform
  • Bài tập về nhà: Tạo một cảnh lắp ráp máy giặt LG trong quảng cáo máy giặt

MAXON CINEMA 4D link https://www.youtube.com/watch?v=vV1-uJ8u-rQ

Bài 7: CLONER TRONG MOGRAPH

1. Cloner và những đặc tính ứng dụng

a. Object

b. Transform

c. Effector

d. Falloff

3. Thực hành: Tạo một cảnh trong quảng cáo trà Ô Long

4. Bài tập về nhà: Tạo bông hoa nở kết họp kỹ thuât metal ball để tạo sự xuất hiện điện thoại Iphone

cinema-4d-images-12Bài 8: TẠO KHÔNG GIAN VŨ TRỤ TRONG C4D

1. Ứng dụng Cloner

2. Vật liệu nâng cao thiết lập Earth

3. Tương tác AE với C4D

4. Thực hành: Tạo không gian vũ trụ với Earth

5. Bài tập về nhà: Kết họp Trapcode và C4D, hãy tạo ra một ra một sự xuất hiện của sản phầm dầu gọi đầu X-Men

cinema-4d-images-35Bài 9: TẠO UNDER OCEAN VỚI MOGRAPH

1. Tracer và ý nghĩa thông số

2. Mospline và đặc tính ứng dụng trong motion graphic

3. Spline Wrap deformer

4. Thực hành: Tạo một cảnh dưới biển thảm thực vật rong biển

5. Bài tập về nhà: Tạo một dòng water từ dưới đáy biển quấn quanh chai nước uống Lavie trong 5s cuối quảng cáo sản phẩm

Bài 10: RANDOM EFFECTOR TRONG MOGRAPH

1. Random Effect và những thông số

a. Effector

b. Parrameter

c. Deformer

d. Falloff

3. Thực hành: Diễn hoạt dòng sản phẩm với Ramdon kết hợp với Cloner

4. Bài tập về nhà: Tạo một đoạn quảng cáo về rạp chiếu phim 3D bằng cách tạo ra Univer với Trapcode và C4D

cinema-4d-images-09Bài 11: SHADDER EFFECT

1. Shadder effect và Thông số

a. Effector

b. Parrameter

c. Deformer

d. Shadding

e. Falloff

2. Thực hành: Tạo dòng chảy sản phầm với Shader Effect

3. Bài tập về nhà: Diễn hoạt hình ảnh Apple với Shadder kết họp với Trapcode trong AE

cinema-4d-images-37Bài 12: SPLINE EFFECTOR VÀ ỨNG DỤNG

1. Spline Effect

a. Effector

b. Parrameter

c. Deformer

d. Falloff

2.Delay

a. Effector

b. Parrameter

c. Deformer

d. Falloff

3. Thực hành: Tạo một đoạn quảng cáo với sự tu họp của các quả ớt tạo nên sự nóng cho tương ớt

4. Bài tập về nhà: Tạo một đoạn quảng cáo nước Pepsi với Spline và Trapcode Particular

Bài 13: TÌM HIỂU VỀ HAIR TAGS-TẠO TÓC VỚI HAIR TAG

1. Hair material

2. Hair tool

3. Hair vertex

4. Thực hành: Cấy tóc cho đối tượng đèn cầy trong đêm haloween

5. Bài tập về nhà: Cấy tóc cho Biển ở dạng Low-Polygon nhằm diễn hoạt Logo cho Nike

Bài 14: TÌM HIỂU VỀ HAIR TAGS (tt) – Dynamics

1. Spline dynamics

2. Constraint

3. Hair collisder

4. Hair object

4. Thực hành: thiết lập và diễn hoạt chain trên mây với C4D

5. Bài tập về nhà: Tạo một cảnh World of Tant kết hợp C4D và Trapcode

cinema-4d-images-36Bài 15: CLOTH DYNAMICS

1. Tìm hiểu về Cloth dynamics trong Cinema4d

a. Force

b. tag

c. expert

d. dresser

2. Lực tương tác trên Cloth

3. Thực hành: Tạo một cảnh diễn hoạt quảng cáo Iphone với Cloth

4. Bài tập về nhà: Tạo một cảnh diễn hoạt quảng cáo Lavie với Cloth kết họp với Trapcode trong AE

cinema-4d-images-01Bài 16: ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN VẾ QUI TRÌNH QUẢNG CÁO

3. Ôn tập

4. Đố án kết môn

0937 48 3969