Sự khác biệt về từ vựng giữa Anh Anh và Anh Mỹ

Người học tiếng Anh có lẽ quá quen thuộc với 2 loại tiếng Anh, tiếng Anh Anh cho người Anh và tiếng Anh Mỹ cho người Mỹ. Không có quy định nào cho việc sử dụng Anh Anh hay Anh Mỹ, nên sử dụng loại nào đó là tùy bạn. tuy nhiên ở đây Kent sẽ giới thiệu cho bạn về một số khác biệt của 2 loại.

1. Khác biệt về từ vựng

Khác biệt về từ vựng trong tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ

Trong tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ, có một số từ tuy cùng để chỉ một vật, một sự việc nhưng người Anh và người Mỹ lại dùng những từ khác nhau để biểu đạt. Như hình ảnh minh họa trên, là một số từ vựng phổ biến trong tiếng Anh thể hiện sự khác biệt trong việc lựa chọn từ vựng để diễn tả một sự vật, sự việc.

2. Khác biệt về cách dùng từ

Khác biệt về từ vựng trong tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ

Sự khác biệt về cách dùng từ của người Anh và người Mỹ đôi khi lại gây ra sự hiểu lầm đối với hai người trong một cuộc hội thoại. Ví dụ như từ “first floor” (tầng một). Trong tiếng Anh Anh, trong một tòa nhà, tầng nằm trên với mặt đất sẽ được gọi là “ground floor” (tầng trệt), vì thế tầng trên nữa mới được gọi là “first floor” (tầng một). Ngược lại, người Mỹ lại dùng “first floor” để gọi cho tầng nằm trên mặt đất. Tuy nhiên, tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ lại thống nhất trong việc gọi tầng hầm (nằm dưới mặt đất) là “basement”.

3. Khác biệt về chính tả

Khác biệt về từ vựng trong tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ

Một khác biệt về từ vựng tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ nữa là sự không giống nhau về các dạng hậu tố nhất định. Ngoài những ví dụ ở trên, khi chia động từ về dạng quá khứ, thì động từ ở dạng bất quy tắc sẽ phổ biến hơn trong tiếng Anh Anh và trong tiếng Anh Mỹ thì động từ ở dạng quy tắc sẽ phổ biến hơn.

Anh – AnhAnh – Mỹ
Past simple/Past participle
Spoil (làm hư, làm hỏng)spoiltspoiled
Spill (làm tràn)spiltspilled
Spell (đánh vần)speltspelled

0937 48 3969