SV Kiều Oanh – Tôi đã tìm thấy niềm vui trong công việc

Tôi đã đi làm 2 năm, nhưng tôi không thấy vui trong công việc của mình. Tôi biết chắc đó không phải là điều tôi muốn. Vì vậy tôi quyết định bắt đầu con đường mới với thiết kế đồ họa, từ con số 0.

Chắc chắn tôi gặp nhiều trở ngại và khó khăn khi phải cạnh tranh với các bạn trẻ hơn. Nhưng, tôi đã quyết tâm, tôi đã chọn, và từ nay tôi chỉ một con đường để tiến thẳng đến, đó là trở thành một chuyên viên thiết kế đồ họa giỏi. Và chắc chắn tôi sẽ nổ lực và đạt được điều đó.

HỌ VÀ TÊN: LA THỊ KIỀU OANH

Ngày sinh: 12/09/1990

Địa chỉ: Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại: 0902.42.1209

Email: oanhltk1209@gmail.com

CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI THIẾT KẾ

Tôi đã đi làm 2 năm, nhưng tôi không thấy vui trong công việc của mình. Tôi biết chắc đó không phải là điều tôi muốn. Vì vậy tôi quyết định bắt đầu con đường mới với thiết kế đồ họa, từ con số 0.

Chắc chắn tôi gặp nhiều trở ngại và khó khăn khi phải cạnh tranh với các bạn trẻ hơn. Nhưng, tôi đã quyết tâm, tôi đã chọn, và từ nay tôi chỉ một con đường để tiến thẳng đến, đó là trở thành một chuyên viên thiết kế đồ họa giỏi. Và chắc chắn tôi sẽ nổ lực và đạt được điều đó.

[foogallery id=”3997″]

0937 48 3969