Đồ án phim ngắn “Chiếc chăn máu” SV Tiến Dũng

Phim ngắn “Chiếc chăn máu” đồ án SV Tiến Dũng, Minh Thuận KENT International College www.kent.edu.vn. Phim với thông điệp “Thước đo của sự hòa hợp trong tình yêu không phải là những năm tháng sống bên nhau nhưng là cả hai đã sống vì nhau như thế nào…”

Bên dưới là đồ án phim  phim ngắn “Chiếc chăn máu” SV Tiến Dũng

Cùng nhau xem phim do chính Bạn sinh viên Kent Minh Thuận làm nào!

Clips

0937 48 3969