Hướng dẫn quét email, số điện thoại thành viên nhóm Facebook

Chức năng này giúp bạn quét ra email, số điện thoại của các thành viên trong một nhóm facebook mà bạn muốn. Bạn có thể lưu kết quả tìm được ra file, sử dung email, số điện thoại để gửi thông tin, gọi điện telesales giới thiệu sản phẩm của mình và nhận phản hồi nhanh nhất.

Bước 1: Tìm UID thành viên nhóm.

  • Nhập từ khóa tìm kiếm nhóm và click “Tìm”.
  • Nhập ID hoặc link nhóm và click “Tìm”.

“Lấy file kết quả” : lấy ra file chứa kết quả cần tìm là số điện thoại hoặc email.
“Lấy file + tên + thông tin (bị trừ x2)”: lấy file chứa kết quả gồm số điện thoại và email.

Bước 2: Quét email, số điện thoại thành viên nhóm.

  • Tải file thành viên nhóm muốn quét email số điện thoại lên (file > 100UID).
  • Chọn quét email hoặc số điện thoại thành viên nhóm.
  • Click chọn lấy file kết quả.

[alert style=”warning”] [/alert]

0937 48 3969