0937 48 39 69Lịch học

học vẽ thiết kế thời trang

18/07/2018

Nghệ sĩ minh họa thời trang – Eris Trần

Eris Trần – bạn trẻ này là ai? Vì sao tôi gọi là bạn trẻ và được nhắc đến hôm nay? Vì với số tuổi còn rất trẻ – 23 tuổi, nhưng bạn trẻ này đã có những tác phẩm minh họa thời trang được các nhà thiết kế nổi tiếng để ý tới và được sử dụng để đăng trên các tạp chí thời trang lớn.   Thương hiệu Alberta Ferretti,  Zuhair Murad, Marchesa, […]
29/06/2016
fashtion-drawing-08

Module 3: Nguyên lý thiết kế thời trang (Theory of Fashion Design)

1. Thời lượng: 10 giờ 2. Giới thiệu: Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng trong TKTT.Môn học giúp học viên hiểu phương pháp nghiên cứu tài liệu trên internet, tại thư viện, từ các nguồn tài liệu trong cuộc sống; hướng dẫn học viên cách hình thành ý tưởng và  vận dụng các kiến thức về thời trang vào việc thiết kế bộ sưu tập. 3. Mục tiêu môn học: […]