CÁC KHÓA HỌC NGÀNH THỜI TRANG ỨNG DỤNG

CÁC KHÓA CHUYÊN VIÊN QUỐC TẾ:

THIẾT KẾ THỜI TRANG

KINH DOANH THỜI TRANG

CÁC KHÓA CHUYÊN ĐỀ:

KỸ THUẬT CẮT MAY

KỸ THUẬT RẬP PHẲNG 2D

THIẾT KẾ RẬP 3D CƠ BẢN

/ NÂNG CAO

KENT INTERNATIONAL COLLEGE